top of page

NEATH ART & LITERATURE FESTIVAL 18 - 22 0CTOBER
GŴYL CELF A LLEN CASTELL-NEDD   18 - 22 HYDREF 

NALF queen street '23 Assets ads-15.jpg

Neath Art and Literature Festival is a celebration of the arts across South Wales. Taking place in October 2023, the festival will encompass Art, Literature, Music and Performing Arts. The festival will be run by a core group of individuals with relevant experience and a passion for increasing access to arts and culture in economically deprived areas. 
Neath Art and Literature Festival has a page on Facebook and Instagram, where you can keep updated on all the latest developm
ents.

CLICK HERE TO VIEW OUR PROGRAMME OF EVENTS

CLICK HERE TO VIEW THE ART FAIR

Mae Gŵyl Celf a Llenyddiaeth Castell-nedd yn ddathliad o’r celfyddydau ar draws de Cymru. Yn cael ei chynnal ym mis Hydref 2023, bydd yr ŵyl yn cwmpasu Celf, Llenyddiaeth, Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio. Bydd yr ŵyl yn cael ei rhedeg gan grŵp craidd o unigolion sydd â phrofiad perthnasol ac angerdd am gynyddu mynediad i’r celfyddydau a diwylliant mewn ardaloedd difreintiedig yn economaidd. Mae gan Ŵyl Celf a Llenyddiaeth Castell-nedd dudalen ar Facebook ac Instagram, lle gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl ddatblygiadau diweddaraf.

  • Instagram
  • Facebook
Lottery-funding-strip-portrait-colour_edited.jpg

FESTIVAL EVENTS
DIGWYDDIADAU GŴYL

MASTERCLASSES AND WORKSHOPS
DOSBARTHIADAU MEISTR A GWEITHDAI

bottom of page